Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Przychodzisz do sklepu z reklamacją budzika. Powiedz, że alarm nie działa.

A: Good morning. Can I help you?

B: Good morning. Yes, two days ago I bought an alarm clock, but it doesn’t work at all.

A: But what can I do for you?

B: I’d like to return it and what’s more, I want my money back.

A: OK. No problem.

Słowniczek

alarm clock - budzik

it doesn't work - nie działa

return - zwrócić

I want my money back - chcę zwrotu pieniędzy