Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Napisz ogłoszenie do umieszczenia na szkolnej tablicy informacyjnej, opisujące przedmiot, który zgubiłeś

Dwa dni temu przypadkowo zostawiłem walkmana w szkolnej kawiarence - prawdopodobnie na jednym ze stolików. Był czarno-srebrny, a w środku była moja ulubiona kaseta z nowym albumem Marilyn Mansona. Walkman był produktem firmy SONY, wykonany z plastiku i metalu dobrej jakości. Znalazca jest proszony o skontaktowanie się ze mną. Mieszkam w bloku A, pokój nr 2.

Write an announcement for your school notice board describing an object you have lost

Two days ago I accidentally left my walkman in the school cafe - probably on one of the tables. It was black and silver, and contained my favourite cassette - with a new album by Marilyn Manson. The walkman was a Sony product made of good quality plastic and metal. Anyone who found it please get in touch with me! I am in block A room 2.

Słowniczek

accidentally - przypadkowo

contain - zawierać