Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Język angielski » Liceum » Compositions (wypracowania) » Moje ulubione przedmioty

Moje ulubione przedmioty

Mówiąc uczciwie, nie jestem bardzo utalentowaną osobą i muszę przyznać, że nie jestem dobra z matematyki, fizyki i chemii, jestem przeciętna z biologii, geografii i informatyki. Ale jestem bardzo dobra z polskiego, angielskiego, niemieckiego i historii.

Moimi ulubionymi przedmiotami są polski i historia. Dlaczego tak bardzo je lubię? Odpowiedź jest prosta - jestem typowym humanistą. Uwielbiam czytać książki - pasjonuje mnie zwłaszcza literatura współczesna (moim ulubionym powieściopisarzem jest Ernest Hemingway, a ulubioną poetką Wisława Szymborska), ale lubię także klasycznych pisarzy takich jak Emil Zola, Lord Byron i William Szekspir. Lubię również historię, interesuję się historią starożytną, toteż zgromadziłam sporo książek historycznych dotyczących tego okresu. Muszę przyznać, że dysponuję szerokim wyborem podręczników dotyczących historii starożytnego Rzymu i Grecji.

My favourite subjects

To be honest, I am not a very gifted person, and I must admit that I am not good at mathematics, physics and chemistry, I am mediocre at biology, geography and computer studies. But I am very good at Polish, English, German and history.

My favourite subjects are Polish and history. Why do I like them so much? The answer is simple: I am a typical humanist. I enjoy reading books - I am particularly keen on modern literature (my favourite novelist is Ernest Hemingway and my favourite poet is Wisława Szymborska), but I also like classic writers such as Emil Zola, Lord Byron and William Shakespeare. Apart from Polish, I also like history - I am interested in

ancient history so I have collected a lot of history books about this period. I must admit that I have a wide selection of textbooks concerning the history of ancient Rome and Greece.

Słowniczek

gifted - utalentowany

mediocre - przeciętny

I am particularly keen on - szczególnie pasjonuje mnie

novelist - powieściopisarz

ancient history - historia starożytna

a wide selection - szeroki wybór

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane