Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Język angielski » Liceum » Gramatyka » Modal Verbs (czasowniki modalne)

Modal Verbs (czasowniki modalne)

Do czasowników modalnych (czyli w jakiś sposób modyfikująych znaczenie następującego po nich czasownika) należą: can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would oraz (w określonych znaczeniach) need, dare i used to.

Warto znać kilka szczegółów dotyczących czasowników modalnych

nie dodajemy do nich końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej

I must, he must

w pytaniach czasownik modalny zajmuje miejsce przed podmiotem

Could you help me?

w przeczeniach słówko not następuje po czasowniku modalnym

You should not smoke so much.

nie mają właściwej formy czasu przeszłego. Choć istnieją cztery formy czasu przeszłego - could, might, should i would, mają one ograniczone zastosowanie. Nie ma też formy Perfect ani formy bezokolicznika i nie można ich użyć w czasach Continuous.

oprócz ought to po wszystkich czasownikach modalnych występuje bezokolicznik bez przyimka to