Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Jesteś w sklepie muzycznym. Poproś sprzedawcę o najnowszą płytę swojego ulubionego wykonawcy.

A: Can I help you?

B: No, I’m just looking.

after a while

B: Could you show me the latest CD of "Łzy"?

A: I’m afraid we’ve run out of this album. Will there be anything else?

B: No, thanks.

Słowniczek

can I help you? - czy mogę panu/pani pomóc?

after a while - po chwili

could you show me the latest CD of ”Łzy”? - czy może mi pan/pani pokazać najnowszą płytę zespołu „Łzy”?

run out of - skończyć się, wyczerpać