Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Jesteś w hotelu w Nowym Jorku. Zapytaj, czy są jakieś wolne pokoje. Zarezerwuj na 3 dni pokój jednoosobowy z łazienką.

Guest: Good evening.

Receptionist: Good evening. Can I help you?

Guest: I wonder if you have any vacancies. I’d like to book a single room for three days.

Receptionist: Yes, I can offer you room 205 on the second floor.

Guest: How much is it?

Receptionist: 30 pounds a night.

Guest: With bath?

Receptionist: Yes, with an en suite bathroom.

Guest: That’s fine.

Receptionist: Here is your key, sir.

Guest: Thank you very much.

Słowniczek

vacancies - wolne pokoje

to book a single room - zarezerwować pokój jednoosobowy

with bath - z łazienką