Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Jesteś na poczcie w Edynburgu. Zapytaj, ile kosztuje nadanie paczki do Londynu. Kup kopertę, widokówkę i znaczek za 25 pensów.

Clerk: Can I help you?

Customer: Yes. How much is the postage for a package to London?

Clerk: It’s 65p.

Customer: Can I have one envelope, one postcard and 25p stamp?

Clerk: Here you are. It is £ 1.65p.

Słowniczek

postage for a package - opłata pocztowa za paczkę

envelope - koperta

postcard - pocztówka

stamp - znaczek