Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Jesteś na imprezie, zbliża się północ. Zadzwoń do swojego gospodarza, przeproś, że dzwonisz tak późno i powiedz, kiedy wrócisz.

A: Hello, may I speak to Mr. Smith?

B: Speaking. Who’s calling?

A: It’s me, Jack. I’m calling, because it’s late and I’ve promised you to be back at 10 p.m.

B: I remember. What’s the problem?

A: I’m so sorry to disturb you, but I’d like to say that I’ll be at home at 8 a.m., if you don’t mind.

B: Never mind, Jack. See you in the morning.

Słowniczek

may I speak to - czy mogę rozmawiać z

Who's calling? - Kto mówi?

I've promised - obiecałem

disturb - przeszkadzać

explain - wyjaśniać