Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Dzwonisz do znajomego w Londynie. Telefon odbiera jego żona. Przedstaw się i zapytaj, czy możesz z nim rozmawiać.

A: Excuse me, could you get Mr Peter Smith to the phone?/Could I speak to Mr Smith, plese?

B: Who’s calling, please?

A: This is Jacek Rams speaking.

B: Hang on a moment, please. Peter, you are wanted on the phone.

C: I’m coming.

Słowniczek

could you get Mr Peter Smith to the phone? - czy możesz poprosić pana Petera Smitha do telefonu?

hang on a moment - zaczekaj chwilę

wanted on - poszukiwany