Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Czy uważasz, że telefony komórkowe są przydatne?

Bez wątpienia, komórki są jednym z najważniejszych wynalazków, które pojawiły się u schyłku XX wieku. Co więcej, jestem pewna, że są one tak bardzo użyteczne, że trudno mi jest sobie wyobrazić bez nich nasze codzienne życie. Zastanawiacie się może, dlaczego?

Obecnie telefony komórkowe mogą coraz więcej. Jeśli jesteś w posiadaniu jednego z najnowszych multimedialnych telefonów, możesz zalogować się w Internecie, zrobić zakupy, grać w gry, oglądać programy telewizyjne, a nawet robić zdjęcia czy kręcić filmy video, które możesz wysyłać do swoich przyjaciół.

Jednakże nie powinniśmy zapominać, że nowoczesne telefony komórkowe są kosztowne i ponadto szkodliwe dla naszego zdrowia. Według niektórych naukowców, promieniowanie, które emitują, może powodować raka mózgu!

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy wyrzucić nasze telefony komórkowe, aby zachować zdrowie. Lepiej byłoby, gdybyśmy ograniczyli czas ich używania. Innymi słowy, nie wolno pozwolić sobie na uzależnienie od nich.

Do you think mobile phones are useful?

No doubt, mobile phones are one of the most vital inventions, which appeared at the end of the 20th century. What is more, I am pretty sure, they are so useful that it is difficult for me to imagine our day-to-day lives whithout them. You may wonder why?

Nowadays, mobile phones (called cell-phones in the USA) can do more and more. If you have one of the latest multimedia mobiles you can log on to the Internet, do the shopping, play games, watch TV and even take photos or make videos, which can be sent to your friends.

But we shouldn’t forget that modern mobile phones are expensive and also bad for our health. According to some scientists, the radiation from them can cause cancer of brain!

It does not mean that we should throw away our mobiles to keep health. We'd better limit time of using them. In other words we shouldn’t get addicted to them.

Słowniczek

vital inventions - ważne, istotne wynalazki

what is more - ponadto, co więcej

our day-to-day lives - nasze życie codzienne

log on - zalogować się

radiation - promieniowanie

cause - powodować, przyczyniać się do

cancer of brain - rak (nowotwór) mózgu

we'd better - lepiej byłoby, gdybyśmy

get addicted to - uzależniać się