Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Jak uczę się angielskiego (2)

Moja mama mówi, że uczę się prawą półkulą mózgową, tak samo jak ona. Ona bardzo lubi obrazki i wyobrażanie sobie różnych rzeczy. Ja też szukam ilustracji w książkach, które czytam, a one zawsze pozwalają mi zrozumieć i zapamiętać treść.

Tak samo jest z uczeniem się angielskiego jako obcego języka. Lubię zapisywać obce słowa, a zwłaszcza niezwykłą wymowę obok pisowni. Czytanie i pisanie po angielsku nigdy mnie nie złości ani nie nudzi, bo podoba mi się niezwykły wygląd angielskich słów.

Uważam, że najlepiej uczymy się, kiedy nauka sprawia nam przyjemność. Mam wiele sposobów, które pomagają mi zapamiętać słowa. Jeden z nich to stwarzanie zaskakujących skojarzeń. Na przykład rysuję ogień w morzu albo stół na niebie. W ten sposób rysunki i słowa: ogień, stół stają się szczególne, niezwykłe i łatwe do zapamiętania. Kiedy widzę nowe słowo, natychmiast porównuję je ze słowem, które już znam. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy to: „To słowo wygląda jak tamto słowo”. Jeśli umiem wyobrazić sobie słowo, nie mam kłopotów z jego pisownią, nawet jeśli dwa słowa różnią się tylko jedną literą, np. „a horse” i „a house”. Najtrudniejsze są dla mnie takie słowa, jak „również” czy „ale”, bo nie da się ich narysować.

Kiedy muszę uczyć się wyrażeń albo kilku długich zdań, zapisuję je różnymi kolorami. W życiu codziennym bardzo lubię i często zauważam kolory. Pamiętam kolory przedmiotów znajdujących się w miejscach, w których byłem dawno temu. Kolory są bardzo ważne, kiedy się uczę. Na przykład zapisuję rzeczowniki w jednym kolorze, a czasowniki w innym.

Kolory są dla mnie jak kategorie i ułatwiają naukę. Mój umysł również woli tworzenie różnych rzeczy niż samo zapamiętywanie.

Uważam, że bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co lubi twój umysł, i umieć wykorzystać jego mocne strony.

How I learn English

My mum says I’m a right brain learner, just like her. She loves pictures and imagining things. I also look for illustrations in the books I read and they always help me understand and remember the contents.

It’s the same with learning English as a foreign language. I enjoy the writing of strange words, especially the unusual pronunciation next to the spelling. I never get angry or bored with reading or writing English words because I like the look of unusual spellings.

I believe that we learn best when we are having fun while we’re learning. I’ve got a lot of techniques which help me memorize words. One of them is about creating shocking associations. For example, I draw a fire in the sea or a table in the sky. In this way the images and the words: fire, table become very special, unusual and easy to remember. When I see a new word I immediately compare it with another word that I already remember. The first thing that comes to my mind is: “This word looks like that word”. If I can visualise the word, I have no problem with its spelling, even though there’s only one letter different in the two words, for example: “a horse” and “a house”. The most difficult words for me are words like “also” or “but” because there are no images for them.

When I have to learn expressions or a sequence of long sentences, I write them down in colours. I enjoy and notice colour a lot in everyday life. I remember the colour of single objects in places where I was a long time ago. Colours are very important when I learn. For example, I write nouns is one colour and verbs in another. Colours are like categories for me and they make learning easier. My brain also prefers creating things to just remembering them.

I think it’s very important to know what your brain likes doing and to use its strong points.

Słowniczek

brain - mózg, umysł

learner - osoba ucząca się

contents - treść

strange - obcy, dziwny

next to - obok

angry - zły

bored - znudzony

to have fun - dobrze się bawić

to memorize - zapamiętać

shocking - szokujący, zaskakujący

association - skojarzenie

easy to remember - łatwy do zapamiętania

immediately - natychmiast

to compare - porównywać

visualize - wyobrazić sobie, przedstawić sobie

already - już

even though - chociaż

also - również, także

image - obraz, obrazek

expression - wyrażenie

sequence - sekwekcja

sentence - zdanie

to write (something) down - zapisać (coś)

to enjoy (something) - cieszyć się (czymś)

everyday life - codzienne życie

object - przedmiot

easy - łatwy

easier - łatwiejszy

strong points - mocne strony

Lista działów - Język angielski

Lista działów - Język angielski

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane
Na swoich stronach GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. Zamknij